Όροι χρήσης

1. Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία μας, ΤΟΞΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 
2. Η παρούσα συμφωνία ισχύει για τους όρους χρήσης αυτού του ιστότοπου. Διαβάστε τις προσεκτικά. Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται αποδοχή των όρων της παρούσας συμφωνίας. Εάν δεν τις αποδεχτείτε, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.
3. Η συμφωνία αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές θα ανακοινωθούν σε αυτή τη σελίδα, οπότε παρακαλώ επισκεφθείτε τακτικά και διαβάστε το περιεχόμενό της. Η συνεχής χρήση του ιστότοπου μετά από αλλαγές στους όρους της συμφωνίας συνεπάγεται αποδοχή αυτών των αλλαγών.
4. Υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα και σήματα κατατεθέντα σε αυτόν τον ιστότοπο και το υλικό που περιέχει, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά στους κατόχους τους και στην εταιρεία μας. Κάθε παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
5. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση (π.χ. για ανάγνωση και εκτύπωση, αλλά όχι φωτοτυπία). Απαγορεύεται η δημοσίευση και η γενική αναπαραγωγή αυτού του υλικού, σε οποιαδήποτε μορφή, εν μέρει ή συνοπτικά, στην αρχική ή μεταφραστική ή άλλη μορφή, καθώς και τυχόν μεταβολές αυτών χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας μας.
6. Οι χρήστες αυτού του ιστοτόπου φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη νόμιμη χρήση τους. Απαγορεύεται στους χρήστες να στέλνουν ή να διανέμουν παράνομο υλικό μέσω αυτού του ιστότοπου. Τέτοιο υλικό μπορεί να περιλαμβάνει υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (π.χ. δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου και εμπιστευτικότητα) και / ή είναι ψευδείς, απειλητικές, δυσφημιστικές, προσβλητικές, δυσφημιστικές ή υποκινούν πράξεις που τιμωρούνται ποινικά. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση ή μετάδοση κωδικοποιημένου υλικού και η τοποθέτηση διαφημίσεων χωρίς προηγούμενη άδεια. Η χρήση αυτού του ιστότοπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστική και ποινική ευθύνη. Οι χρήστες συμφωνούν ότι η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το υλικό που περιγράφεται παραπάνω που προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται σε αυτόν τον ιστότοπο.
7. Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που συνδέονται με αυτό και δεν συνεπάγεται αποδοχή του περιεχομένου τους.
8. Οι απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες αυτού του ιστότοπου δεν είναι απαραίτητο να αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της εταιρείας μας.
9. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ευθύνη ή την ακεραιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεδομένης της παγκόσμιας φύσης του Διαδικτύου, δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι αυτός ο ιστότοπος θα λειτουργήσει χωρίς διακοπή, παραλείψεις, σφάλματα, καθυστερήσεις και χωρίς ιούς. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις που μπορεί να υπονοούνται ή να εκφράζονται. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να υποστούν οι χρήστες ως συνέπεια πρόσβασης ή αδυναμίας πρόσβασης στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ιών που μπορούν να μεταδοθούν ή άλλων πληροφοριών ή υλικού που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.
10. Η εταιρεία μας μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση σας στον ιστότοπο με σοβαρή αιτία.
11. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται σε αυτόν τον ιστότοπο θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου και τα νεότερα πρότυπα GDPR.
12. Οι διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία θα επιλυθούν αποκλειστικά από το δικαστήριο.

Πολιτική ακύρωσης:
Μετά την κράτηση του πελάτη, το ξενοδοχείο χρεώνει το 100% της συνολικής τιμής ως προπληρωμή. Εάν ο πελάτης ακυρώσει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την άφιξή του, επιστρέφουμε το 100% της συνολικής τιμής της κράτησης. Εάν ο πελάτης ακυρώσει εντός 30 ημερών πριν από την άφιξή του, επιστρέφουμε το 50% της συνολικής τιμής και αν ο πελάτης ακυρώσει την κράτηση του σε λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την άφιξή του, θα χρεωθεί το συνολικό ποσό της κράτησης.